Mail  
Phone  
Mobile  
Skype  

bursaspor futbolokulu

Info:
Title:
Department:
Organization: Bursaspor Futbol Kulübü'nde, hem sahada hem de sahadan dışarı doğru şekilde şeyler yapmaya gurur duyuyoruz. Futbol maçını harika yapan ilkelerin derinleşmesinin aynı kaldığına inanıyoruz. Oldukça ve rekabetçi bir şekilde oynanan bir oyuna inanırız. Bir kulübün bir topluluk olduğuna inanıyoruz. Fulham Futbol Okulları, çocuklara futbol yeteneklerini Fulham tarzında geliştirme fırsatı verir; Eğlenceli, güvenli ve hoş vakit geçiren bir ortamda. Kurslarımız, yaşları 3-14 arasında değişen, Londra ve Surrey'deki birçok harika mekanda erkek ve kız çocuğuna hitap etmektedir. Fulham FC Foundation 20 yılı aşkın bir süredir yerel halkımızın merkezinde yer alıyor ve personelimiz kurslarımıza zengin bilgi ve profesyonellik getiriyor.
URL: http://bursasporfutbolokulu.net/
Location:
Region:
Country: Turkey
Watchlist Changes of bursaspor:
Info None (empty watchlist)
Arrow right Watchlist details
Tag Cloud of bursaspor:
Unrecognized action

My Links

My Personal Preferences

  • Preference for the editor, default is the WYSIWYG editor. The options are raw, wysiwyg:
    • Set EDITMETHOD = wysiwyg

  • Fixed pulldown menu-bar, on or off. If off, the menu-bar hides automatically when scrolling.
    • Set FIXEDTOPMENU = off

  • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
    • Set LINKTOOLTIPINFO = off

  • More preferences TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user profile page, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).

Related Topics

UserForm
First Name bursaspor
Last Name futbolokulu
Titles

Email

Telephone

Mobile

Skype ID

Department

Organization Bursaspor Futbol Kulübü'nde, hem sahada hem de sahadan dışarı doğru şekilde şeyler yapmaya gurur duyuyoruz. Futbol maçını harika yapan ilkelerin derinleşmesinin aynı kaldığına inanıyoruz. Oldukça ve rekabetçi bir şekilde oynanan bir oyuna inanırız. Bir kulübün bir topluluk olduğuna inanıyoruz. Fulham Futbol Okulları, çocuklara futbol yeteneklerini Fulham tarzında geliştirme fırsatı verir; Eğlenceli, güvenli ve hoş vakit geçiren bir ortamda. Kurslarımız, yaşları 3-14 arasında değişen, Londra ve Surrey'deki birçok harika mekanda erkek ve kız çocuğuna hitap etmektedir. Fulham FC Foundation 20 yılı aşkın bir süredir yerel halkımızın merkezinde yer alıyor ve personelimiz kurslarımıza zengin bilgi ve profesyonellik getiriyor.
URL http://bursasporfutbolokulu.net/
Location

Region

Country Turkey
Status Update

Topic revision: r1 - 2017-07-15 - TWikiRegistrationAgent
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback