Barkod Sistemi

Bir işletmenin neden bir Barkod Sistemi ihtiyacı olsun ki ? Firma ürünlerini kendisi üretmiyor ise ürünlerini tedarikçi firmalardan sipariş eder. Çalışan personel zaten gelen ürünlerin alım faturalarını inceler, bu stokları depo veya raflara taşır. Kasiyerler bu ürünlerin satışını yapmak için işe alınmışlardır.

İşletme sahibi ise gün sonunda gelir ve gideri görmesi ile işletme günü kapatır ve süreç böylece devam edip gider. Firmaya böyle bir sistem kurmak, elemanların yeniden eğitilmesini, iş süreçlerinin değişmesini, en azından bazı işlemlerin düzenli olarak kayıt altına alınmasını gerektirir.

Peki işletmelere Barkod Sistemi nasıl kurulur ve neden kurulur ?

İşletmemizin giderlerini, stokları, tedarikçi ve müşteri bakiyelerini, çalışanları kısacası işletme hakkında her şeyi kontrol altına almak ve izlemek için tercih edilir.

Bir işletme sahibi işletmesi ile ilgili satış, stok, bakiye, gider gibi başlıklar hakkında bilgilere istediği anda ulaşamıyor ise bu işletmenin kar mı? zarar mı ettiğini söyleyebilmek mümkün olmayacaktır.

Geçmiş yıllarda bir çok sektörde yüksek kar marjları ile ürün satışı yapıldığından, bir çok kayıp hatta personeller tarafından yapılan manipülasyonlara bile göz yumulmaktaydı. Ancak günümüzde artan rekabet ve düşük kar marjları nedeni ile işletmeler her şeyi kontrol altında tutmak, kaçak ve kayıpları minimize etmek için Barkod Sistemi ile işletmelerini yönetmektedirler.

Firma işyerine Barkod Sistemi kurma istiyorum diyerek henüz ilk kez böyle bir sistem kullanacak ise sadece basit bir yapı ile böyle bir sistem kurması mümkündür.

Windows tabanlı bir bilgisayarınız olması donanım için ekstra para harcamadan Barkod Sistemi indir linkine tıklayarak denemenize ve kullanmanıza imkan verecektir.

Barkod Sistemi full 7 gün kullanım imkanı olacağından yazılım hakkında ürünü satın almadan önce bilgi sahibi olmanıza yardımcı olacaktır.

Bu 7 günlük süre içinde Barkod Sistemi ücretsiz olarak yararlanabileceksiniz.

En iyi Barkod Sistemi olarak nitelendirdiğimiz Barkod Sistemi Programı içinde işletmeniz için gerekli tüm özellikler yer almaktadır.

İşletmenizde raf sistemi kullanılır ise raf etiketleri yazdırarak işyerinizde profesyonel bir görüntü sağlayabilirsiniz.

-- brain power - 2018-03-29

Comments

Topic revision: r1 - 2018-03-29 - BarkodSis
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback