Tags:
create new tag
view all tags

chữa bệnh đau thần kinh tọa

* Bệnh thần kinh tọa l g*? Chắc hẳn nhiều người cũng đ nghe ni đến căn bệnh ny v c thể bắt gặp nhiều trường hợp xung quanh quanh chng ta. Đy l căn bệnh thường gặp ở nam giới từ với độ tuổi 30-60 km theo những cơn đau t dai dẳng ảnh hưởng đến sinh hoạt v lao động. Để biết r hơn về căn bệnh thần kinh tọa, chng ta hy tm kiến thức về căn bệnh ny.

Bệnh thần kinh tọa l g?

Bệnh thần kinh tọa hay cn được gọi l đau dy thần kinh tọa, l căn bệnh về xương khớp phổ biến do dy thần kinh tọa bị tổn thương hoặc bị chn p, gy ra những cơn đau.

Dy thần kinh tọa l dy thần kinh di nhất của cơ thể, cn được gọi l dy thần kinh hng bắt đầu từ phần dưới của thắt lưng v ko di đến cc ngn chn. Đy l dy thần kinh chi phối v điều khiển cc hoạt động của lưng v chi dưới như đi, đứng ngồi, co duỗi chn

Đau dy thần kinh tọa c biểu hiện bằng những cơn đau theo rễ thần kinh vng thắt lưng 5 v rễ thần kinh sống 1 lan xuống pha đi. Khi rễ thần kinh lưng 5 bị tổn thương hay bị chn p th sẽ xảy ra những cơn đau từ lưng eo ko di xuống tận cc ngn chn. Nếu rễ thần kinh sống 1 bị tổn thương th cơn đau từ pha sau mng lan xuống mặt ngoi cẳng chn xuống bn chn. Nếu đau dy thần kinh tọa hng th c những cơn đau pha trn đầu gối v đau dy thần kinh tọa dưới th đau lan tới mắt c bn chn.Xm thm; thuốc nam chữa trị đau thần kinh tọa hiệu quả

Nguyn nhn gy bệnh thần kinh tọa

Thot vị đĩa đệm cột sống thắt lưng được cho l nguyn nhn chnh gy đau thần kinh tọa. Sở dĩ như vậy bởi v đĩa đệm cột sống lc ny mất tnh đn hồi, trở nn kh rp v c thể rch hoặc nứt gy ra tnh trạng thot vị đĩa đệm, khiến cc dy thần kinh vng cột sống thắt lưng bị chn p, tổn thương. Từ đ, hnh thnh nn cc cơn đau thần kinh tọa.

Cc dị dạng bẩm sinh như gai đi cột sống hay thoi ha cột sống, vim cột sống dnh khớp, vim xương khớp, hẹp ống cột sống, ung thư cột sống, cc chấn thương hay bị nhiễm trng xương khớp cũng khiến cc dy thấn kinh tọa bị tổn thương gy ra cc cơn đau dai dẳng.

Yếu tố nghề nghiệp cũng c ảnh hưởng đến cc cơn đau thần kinh tọa. Đối với những cng việc thường đứng hoặc ngồi lu một chỗ trong thời gian di hay lao động nặng qu mức, sai tư thế khiến cột sống v cc dy thần kinh phải chịu p lực, lu ngy thc đẩy bệnh pht triển.Xem thm: chữa đau dy thần kinh tọa ở đu tốt tphcm

Biểu hiện của bệnh thần kinh tọa

Đau dy thần kinh tọa trường hợp nhẹ th người bệnh c thể đi lại v hoạt động bnh thường, nếu đi lại hay lm việc nhiều mới thấy đau. Cn trường hợp nặng, người bệnh phải chịu những cơn đau với tần suất lớn, khi đi lại, ho hay hắt hơi, đại tiện cũng dễ cảm thấy đau nhức. Bệnh lu ngy c thể gy teo cơ đi, mng, cẳng chn pha thường xuyn bị đau, mất cảm gic v kh điều khiển được, ảnh hưởng nhiều đến khả năng lao động của người bệnh.

Comments

Edit | Attach | Watch | Print version | History: r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions
Topic revision: r2 - 2018-05-02 - NguyenAnh
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright © 2008-2018 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback